Waar zoek je naar?

wiw
 

Winnen in Wormerland

De toekomst van Wormerland in drie scenario's.

Er zal veel veranderen in de toekomst. Nederland vergrijst. Er komen meer ouderen en minder jongeren. Maar niet alleen de bevolking, óók de woningvoorraad veroudert.

Woningstichting Wormer heeft daarom drie mogelijke toekomsten van Wormerland in beeld gebracht.

 

www.winneninwormerland.nl

Laat zien wat je doet!

Nieuwe entree voor WORMERWONEN

Wormerwonen online

lancering website