Waar zoek je naar?

200.000 woningen in 31 jaar

is 6.451 woningen elk jaar

is 18 woningen elke dag

is kiezen

is stapelen

om te kunnen doen

STACK'M!

stackm stackm stackm stackm

In 2020 moeten 200.000 nieuwe woningen zijn gebouwd in de provincie Noord Holland. Een enorme opgave. Voor de prijsvraag DROOM.NH geven wij richting en vorm aan de ideeen van stedebouwkundigen, landschapsspecialisten en architecten. Durven kiezen. Wat is het probleem? En welke antwoorden zijn nodig?

Na grondige analyse blijkt het probleem niet in de ideeenrijkdom voor mogelijke oplossingen te liggen, maar in het ontbreken van een helder hulpmiddel om daaruit keuzes te maken. En de manieren om die gekozen oplossingen tot uitvoering te krijgen. Stack’m geeft aan waar nut, noodzaak, budget, prioriteit en draagvlag gestapeld kunnen worden. Geeft aan waar de oplossingen of welke oplossingen het meest haalbaar zijn.